looking-glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looking-glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looking-glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looking-glass.

Từ điển Anh Việt

  • looking-glass

    /'lukiɳglɑ:s/

    * danh từ

    gương soi