local transaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

local transaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm local transaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của local transaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • local transaction

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giao dịch cục bộ

  điện tử & viễn thông:

  giao tác cục bộ