lithium mica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lithium mica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lithium mica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lithium mica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lithium mica

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mica lithi

  xây dựng:

  mica litium