lily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily.

Từ điển Anh Việt

 • lily

  /'lili/

  * danh từ

  hoa huệ tây; hoa loa kèn

  sắc trắng ngần, nước da trắng ngần

  lilies and roses

  nước da trắng hồng

  người trong trắng tinh khiết; vật tinh khiết

  (định ngữ) trắng ngần, trắng nõn; trong trắng, thanh khiết

  compliexion: nước da trắng ngần

  lity of the valley

  cây hoa lan chuông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lily

  any liliaceous plant of the genus Lilium having showy pendulous flowers