lily-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily-like.

Từ điển Anh Việt

  • lily-like

    /'lililaik/

    * tính từ

    giống hoa huệ tây, như hoa huệ tây