lily-iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lily-iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lily-iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lily-iron.

Từ điển Anh Việt

 • lily-iron

  /'lili'aiən/

  * danh từ

  cái xiên đánh cá (đầu tháo rời ra được)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lily-iron

  * kinh tế

  cái xiên đánh cá