liberal licensing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liberal licensing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liberal licensing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liberal licensing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liberal licensing

    * kinh tế

    chế độ cấp phép tự do