knavish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

knavish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm knavish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của knavish.

Từ điển Anh Việt

 • knavish

  /'neiviʃ/

  * tính từ

  lừa đảo, lừa bịp; đểu giả, xỏ lá ba que

  knavish tricks: thủ đoạn lừa bịp

  (từ cổ,nghĩa cổ) tinh quái, nghịch ác

Từ điển Anh Anh - Wordnet