jolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jolt.

Từ điển Anh Việt

 • jolt

  /dʤoult/

  * danh từ

  cái lắc bật ra, cái xóc nảy lên

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cú đấm choáng váng (quyền Anh)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự ngạc nhiên làm choáng váng, sự thất vọng choáng váng; cú điếng người

  * ngoại động từ

  lắc bật ra, làm xóc nảy lên

  * nội động từ

  ((thường) + along) chạy xóc nảy lên (ô tô)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jolt

  * kỹ thuật

  lắc (mũi khoan)

  sự chấn động

  sự chồn

  sự lắc

  sự rung

  sự tán

  sự va đập

  sự xóc

  cơ khí & công trình:

  sự đụng chạm

  giao thông & vận tải:

  sự xòe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jolt

  a sudden jarring impact

  the door closed with a jolt

  all the jars and jolts were smoothed out by the shock absorbers

  Synonyms: jar, jounce, shock

  move or cause to move with a sudden jerky motion

  Synonyms: jar

  disturb (someone's) composure

  The audience was jolted by the play

  Similar:

  jerk: an abrupt spasmodic movement

  Synonyms: jerking, saccade