jean anouilh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jean anouilh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jean anouilh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jean anouilh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jean anouilh

    Similar:

    anouilh: French dramatist noted for his reinterpretations of Greek myths (1910-1987)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).