anouilh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anouilh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anouilh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anouilh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anouilh

    French dramatist noted for his reinterpretations of Greek myths (1910-1987)

    Synonyms: Jean Anouilh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).