ip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ip

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao thức IP

Từ điển Anh Anh - Wordnet