incendiary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incendiary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incendiary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incendiary.

Từ điển Anh Việt

 • incendiary

  /in'sendjəri/

  * tính từ

  để đốt cháy

  incendiary bomb: bom cháy

  cố ý đốt nhà, phạm tội cố ý đốt nhà

  (nghĩa bóng) gây bạo động, kích động phong trào chống đối; gây bất hoà

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khêu gợi

  an incendiary film star: một ngôi sao điện ảnh có vẻ khêu gợi

  * danh từ

  người phạm tội cố ý đốt nhà

  (nghĩa bóng) người gây bạo động, người kích động phong trào chống đối; người gây bất hoà

  (quân sự) bom cháy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incendiary

  involving deliberate burning of property

  an incendiary fire

  arousing to action or rebellion

  Synonyms: incitive, inflammatory, instigative, rabble-rousing, seditious

  capable of catching fire spontaneously or causing fires or burning readily

  an incendiary agent

  incendiary bombs

  Similar:

  arsonist: a criminal who illegally sets fire to property

  Synonyms: firebug

  incendiary bomb: a bomb that is designed to start fires; is most effective against flammable targets (such as fuel)

  Synonyms: firebomb