firebug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

firebug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm firebug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của firebug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • firebug

    a true bug: brightly colored bug that can exude a stain

    Similar:

    arsonist: a criminal who illegally sets fire to property

    Synonyms: incendiary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).