arsonist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arsonist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arsonist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arsonist.

Từ điển Anh Việt

  • arsonist

    /'ɑ:sənist/

    * danh từ

    kẻ cố ý gây nên hoả hoạn; kẻ đốt phá (nhà, cửa...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet