rabble-rousing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rabble-rousing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rabble-rousing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rabble-rousing.

Từ điển Anh Việt

 • rabble-rousing

  * tính từ

  (thuộc) người kích động quần chúng

  có ý kích động quần chúng

  * danh từ

  sự kích động quần chúng, trường hợp kích động quần chúng

Từ điển Anh Anh - Wordnet