implicit in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

implicit in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm implicit in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của implicit in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • implicit in

    in the nature of something though not readily apparent

    shortcomings inherent in our approach

    an underlying meaning

    Synonyms: inherent, underlying

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).