ice tipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ice tipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ice tipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ice tipper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ice tipper

    * kinh tế

    máy lật đá

    * kỹ thuật

    cơ cấu lật khuôn đá