ice bunker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ice bunker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ice bunker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ice bunker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ice bunker

  * kinh tế

  thùng chứa đá

  * kỹ thuật

  bunke (nước) đá

  ngăn (nước) đá

  ngăn đá

  thùng (nước) đá

  thùng đá

  điện lạnh:

  bunke đá