gift inter vivos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gift inter vivos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gift inter vivos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gift inter vivos.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gift inter vivos

    * kinh tế

    quà tặng giữa những người sống