geological series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geological series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geological series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geological series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geological series

    * kỹ thuật

    loạt địa chất