geological event nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geological event nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geological event giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geological event.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geological event

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiện tượng địa chất