geologic province nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geologic province nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geologic province giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geologic province.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geologic province

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tỉnh địa chất