gelatin dynamite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelatin dynamite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelatin dynamite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelatin dynamite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gelatin dynamite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đinamit gelatin