gelatinous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelatinous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelatinous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelatinous.

Từ điển Anh Việt

 • gelatinous

  /dʤi'lætinəs/

  * tính từ

  (thuộc) gelatin

  sền sệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gelatinous

  * kinh tế

  keo

  sự hồ hóa

  * kỹ thuật

  dạng keo

Từ điển Anh Anh - Wordnet