gauging tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gauging tank

  * kỹ thuật

  bình đong

  thùng đo

  cơ khí & công trình:

  bình đo lường

  hóa học & vật liệu:

  thùng đong