gauging rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gauging rod

  * kỹ thuật

  thước đo nước

  thủy chí

  xây dựng:

  thước đo sâu

  trạm đo thủy triều