gauging station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauging station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauging station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauging station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauging station

    * kỹ thuật

    dụng cụ đo mực nước

    trạm đo thủy văn