finite displacement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finite displacement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finite displacement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finite displacement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finite displacement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chuyển vị hữu hạn