fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fever.

Từ điển Anh Việt

 • fever

  /'fi:və/

  * danh từ

  cơn sốt

  bệnh sốt

  typhoid fever: sốt thương hàn

  sự xúc động, sự bồn chồn

  to be in a fever of anxiety: bồn chồn lo lắng

  * ngoại động từ

  làm phát sốt

  làm xúc động, làm bồn chồn; kích thích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fever

  * kỹ thuật

  sốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet