febricity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

febricity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm febricity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của febricity.

Từ điển Anh Việt

  • febricity

    * danh từ

    (y học) sự phát sốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet