feverishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feverishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feverishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feverishness.

Từ điển Anh Việt

  • feverishness

    /'fi:vəriʃnis/

    * danh từ

    tình trạng sốt

    tình trạng như phát sốt, sự sôi nổi, sự ráo riết, sự cuồng nhiệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet