pyrexia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrexia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrexia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrexia.

Từ điển Anh Việt

 • pyrexia

  /pai'reksiə/

  * danh từ

  (y học) sốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pyrexia

  * kỹ thuật

  sốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet