pyrexial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrexial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrexial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrexial.

Từ điển Anh Việt

  • pyrexial

    /pai'reksiəl/ (pyrexic) /pai'reksik/

    * tính từ

    (y học) (thuộc) bệnh sốt

    bị sốt