exterior gateway protocol (egp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exterior gateway protocol (egp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exterior gateway protocol (egp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exterior gateway protocol (egp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exterior gateway protocol (egp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thức cổng ngoài