explicit call transfer (ect) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

explicit call transfer (ect) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm explicit call transfer (ect) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của explicit call transfer (ect).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • explicit call transfer (ect)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuyển cuộc gọi ở chế độ rõ