experiment computer operating system (ecos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

experiment computer operating system (ecos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm experiment computer operating system (ecos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của experiment computer operating system (ecos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • experiment computer operating system (ecos)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ điều hành máy tính thử nghiệm