expenditure minimizationproblem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expenditure minimizationproblem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expenditure minimizationproblem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expenditure minimizationproblem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expenditure minimizationproblem

    * kinh tế

    bài toán cực tiểu chi tiêu