expenditure for public works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expenditure for public works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expenditure for public works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expenditure for public works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expenditure for public works

    * kinh tế

    chi tiêu cho công trình công cộng