expenditure-damping policies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expenditure-damping policies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expenditure-damping policies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expenditure-damping policies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expenditure-damping policies

    * kinh tế

    các chính sách giảm chi tiêu