emergency medical aid station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emergency medical aid station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emergency medical aid station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emergency medical aid station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emergency medical aid station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm cấp cứu (y tế)