emergency evacuation lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emergency evacuation lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emergency evacuation lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emergency evacuation lighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emergency evacuation lighting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiếu sáng thoát nạn khẩn cấp