edit word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edit word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edit word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edit word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • edit word

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  từ biên tập

  từ dùng soạn thảo

  điện tử & viễn thông:

  từ soạn thảo