economy led by the public sector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economy led by the public sector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economy led by the public sector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economy led by the public sector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economy led by the public sector

    * kinh tế

    nền kinh tế do khu vực công chủ đạo