dump routine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dump routine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dump routine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dump routine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dump routine

    a routine that writes from an internal store to some external medium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).