dumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dumper.

Từ điển Anh Việt

  • dumper

    /'dʌmpə/

    * danh từ

    người đổ rác

Từ điển Anh Anh - Wordnet