dumpy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dumpy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dumpy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dumpy.

Từ điển Anh Việt

 • dumpy

  /'dʌmpi/

  * tính từ

  buồn, buồn bã, buồn nản, buồn chán

  lùn bè bè, chắc mập

  * danh từ

  giống gà lùn đumpi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dumpy

  resembling a garbage dump

  short and plump

  Synonyms: podgy, pudgy, tubby, roly-poly

  Similar:

  chunky: short and thick; as e.g. having short legs and heavy musculature

  some people seem born to be square and chunky

  a dumpy little dumpling of a woman

  dachshunds are long lowset dogs with drooping ears

  a little church with a squat tower

  a squatty red smokestack

  a stumpy ungainly figure

  Synonyms: low-set, squat, squatty, stumpy