dumping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dumping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dumping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dumping.

Từ điển Anh Việt

 • dumping

  /'dʌmpiɳ/

  * danh từ

  sự đổ thành đống (rác...); sự vứt bỏ, gạt bỏ (ai...)

  (thương nghiệp) Đumpinh, sự bán hạ hàng ế thừa ra thị trường nước ngoài

 • Dumping

  (Econ) Bán phá giá.

  + Việc bán một hàng hoá ở nước ngoài ở mức giá thấp hơn so với mức giá ở thị trường trong nước.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dumping

  selling goods abroad at a price below that charged in the domestic market

  Similar:

  dump: throw away as refuse

  No dumping in these woods!

  dump: sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly

  The company dumped him after many years of service

  She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man

  Synonyms: ditch

  dump: sell at artificially low prices

  Synonyms: underprice

  dump: drop (stuff) in a heap or mass

  The truck dumped the garbage in the street

  plunge: fall abruptly

  It plunged to the bottom of the well

  Synonyms: dump

  deck: knock down with force

  He decked his opponent

  Synonyms: coldcock, dump, knock down, floor