doom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doom.

Từ điển Anh Việt

 • doom

  /du:m/

  * danh từ

  số mệnh, số phận (thường không may, bất hạnh)

  sự chết, sự diệt vong, sự tận số; sự sụp đổ

  (tôn giáo) sự phán quyết cuối cùng

  the day of doom; the crack of doom: ngày phán quyết cuối cùng, ngày tận thế

  (sử học) quy chế, sắc luật, sắc lệnh

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự kết án, sự kết tội

  * ngoại động từ

  kết án, kết tội

  ((thường) động tính từ quá khứ) đoạ đày, bắt phải chịu (số kiếp khổ ải...)

  doomed to failure: tất phải thất bại

  he knows he is doomed: hắn biết là hắn sẽ bị kết tội; hắn biết là hắn phải chết; hắn biết là hắn đã đến ngày tận số

  (từ cổ,nghĩa cổ) ra lệnh, hạ lệnh

  to doom someone's death: hạ lệnh xử tử ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • doom

  an unpleasant or disastrous destiny

  everyone was aware of the approaching doom but was helpless to avoid it

  that's unfortunate but it isn't the end of the world

  Synonyms: doomsday, day of reckoning, end of the world

  make certain of the failure or destruction of

  This decision will doom me to lose my position

  Similar:

  destine: decree or designate beforehand

  She was destined to become a great pianist

  Synonyms: fate, designate

  sentence: pronounce a sentence on (somebody) in a court of law

  He was condemned to ten years in prison

  Synonyms: condemn