distant end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

distant end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm distant end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của distant end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • distant end

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu xa

    trạm xa